Ερώτηση: Όταν πλησιάζετε σε μία στροφή τι πρέπει να κάνετε για να μην ολισθήσει ή εκτραπεί το αυτοκίνητό σας από τη λωρίδα κυκλοφορίας που κινείται:

 • 1) Να πατήσετε τον ποδομοχλό του φρένου, όταν φθάσετε πάνω στη στροφή.
  2) Να συνεχίσετε με την ταχύτητα που φθάνετε στη στροφή.
  3) Να επιβραδύνετε το αυτοκίνητο πριν φθάσετε στο σημείο που αρχίζει η στροφή.

Ερώτηση: Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:


 • 1) Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
  2) Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
  3) Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Ερώτηση: Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού φορτηγού με μηχανική ανάρτηση που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 25.000 kg.
  2) 26.000 kg.
  3) 28.000 kg.

Ερώτηση: Οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζεται με δύο λευκές συνεχείς γραμμές. Επιτρέπεται η υπέρβασή τους:

 • 1) Όχι, σε καμιά περίπτωση.
  2) Ναι, εάν έχετε ορατότητα και ελέγχετε την απέναντι κατεύθυνση.
  3) Ναι, εάν το προπορευόμενο όχημα κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα.

Ερώτηση: Ένας συνδυασμός οχημάτων (συρμός ή αρθρωτό) πόσα τρίγωνα επισημάνσεως πρέπει να διαθέτει:

 • 1) Ένα (1).
  2) Τόσα όσα και τα οχήματα.

Ερώτηση: Πώς μπορείτε σε ένα μεγάλου μήκους και απότομο κατήφορο να εκμεταλλευτείτε κατά τον καλύτερο τρόπο την επίδραση φρεναρίσματος του κινητήρα:

 • 1) Με το να επιλέξετε έγκαιρα υψηλότερη σχέση στο κιβώτιο.
  2) Με το να επιλέξετε έγκαιρα χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο.
  3) Με το να τοποθετήσετε έγκαιρα το μοχλό στη νεκρά.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:


 • 1) Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
  2) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
  3) Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Ερώτηση: Κάθε φορά που προσπερνάτε κάποιο όχημα, τη νύκτα, και επιτρέπεται να ανάψετε τα φώτα πορείας αυτό το κάνετε:

 • 1) Λίγο πριν μεταφερθείτε προς τα αριστερά.
  2) Όταν είστε στα αριστερά και πριν φθάσετε στο ύψος του.
  3) Όταν είστε στο ύψος του.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:


 • 1) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων προς τα δεξιά.
  2) Απαγορεύεται η πορεία προς τα δεξιά οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
  3) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά όλων των φορτηγών οχημάτων.

Ερώτηση: Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδηγήσεως:

 • 1) Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
  2) Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
  3) Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.