Ερώτηση: Ο καθαρισμός του φίλτρου αέρα του κινητήρα επιβάλλεται:

 • 1) Για τη μείωση της καταναλώσεως λαδιού.
  2) Για τον καλύτερο καθαρισμό του αέρα.
  3) Για τη διευκόλυνση αναρροφήσεως της κανονικής ποσότητας αέρα χωρίς εμπόδια.

Ερώτηση: Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των κυκλοφορούντων φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας άνω των 3.500 kg πρέπει να γίνεται στα ΚΤΕΟ κάθε :


 • 1) Ένα (1) χρόνο
  2) Δύο (2) χρόνια
  3) Έξι (6) μήνες

Ερώτηση: Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του φορτηγού:

 • 1) Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.
  2) Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.
  3) Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.

Ερώτηση: Για ποιους λόγους επιβάλλονται περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας των βαρέων φορτηγών αυτοκινήτων, από και προς τα μεγάλα αστικά κέντρα κατά τις μεγάλες εξόδους:

 • 1) Για να μειωθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά την έξοδο και είσοδο στο αστικό κέντρο.
  2) Για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.
  3) Για να περιορισθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα.

Ερώτηση: Όταν πλησιάζετε σε μία στροφή τι πρέπει να κάνετε για να μην ολισθήσει ή εκτραπεί το αυτοκίνητό σας από τη λωρίδα κυκλοφορίας που κινείται:

 • 1) Να πατήσετε τον ποδομοχλό του φρένου, όταν φθάσετε πάνω στη στροφή.
  2) Να συνεχίσετε με την ταχύτητα που φθάνετε στη στροφή.
  3) Να επιβραδύνετε το αυτοκίνητο πριν φθάσετε στο σημείο που αρχίζει η στροφή.

Ερώτηση: Σε οδούς μεγάλης κλίσεως, που η διέλευση δύο αντίθετα ερχομένων φορτηγών είναι αδύνατη ή δυσχερής, ποιος οδηγός είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει προτεραιότητα:

 • 1) Ο οδηγός του φορτηγού, που κινείται στην κατωφέρεια.
  2) Ο οδηγός του φορτηγού, που κινείται στην ανωφέρεια.

Ερώτηση: Ένας συνδυασμός οχημάτων (συρμός ή αρθρωτό) πόσα τρίγωνα επισημάνσεως πρέπει να διαθέτει:

 • 1) Ένα (1).
  2) Τόσα όσα και τα οχήματα.

Ερώτηση: Αυτή η πινακίδα σας τονίζει:


 • 1) Κίνδυνο για τα επόμενα 1.000 m του δρόμου.
  2) Έναν κίνδυνο που βρίσκεται 1.000 m μετά την πινακίδα.

Ερώτηση: Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:

 • 1) Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.
  2) Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.
  3) Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.

Ερώτηση: Σε ποια οχήματα απαγορεύεται η είσοδος:


 • 1) Σε όλα τα οχήματα όπου το ρυμουλκούμενο όχημα έχει βάρος μεγαλύτερο από 5 τόνους.
  2) Σε όλα τα οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 5 τόνους.