Ερώτηση: Το πλαϊνό στήριγμα (σταντ) της μοτοσυκλέτας σας δεν συμπτύχθηκε στη θέση του καλά και εσείς ξεκινάτε. Τι μπορεί να συμβεί:

 • 1) Να αλλάξει το κέντρο βάρους της μοτοσυκλέτας.
  2) Να πιασθεί το πόδι σας.
  3) Το στήριγμα να «συρθεί» στο έδαφος όταν στρίψετε και να ανατραπεί η μοτοσυκλέτα.
  4) Να προκαλέσει πρόβλημα στην οδήγηση.

Ερώτηση: Οι αποσβεστήρες κραδασμών της μοτοσυκλέτας σας παρουσιάζουν διαρροή λαδιού. Τι κάνετε:

 • 1) Προσέχετε να μη φθάσει το λάδι στα φρένα ή στους τροχούς.
  2) Αφενός μεν προσέχετε να μην φθάσει το λάδι στα φρένα ή στους τροχούς και αφετέρου επισκευάζετε αμέσως τη διαρροή γιατί αλλάζει η συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας.
  3) Δεν ανησυχείτε άμεσα, γιατί περιέχουν αρκετό λάδι και απαιτείται αρκετός χρόνος για να φθαρούν από έλλειψη λαδιού.

Ερώτηση: Ποιοι από τους παρακάτω ελέγχους, που αφορούν στο δίκυκλό σας, πρέπει να γίνονται σε εξειδικευμένο συνεργείο που λειτουργεί νόμιμα:

 • 1) Έλεγχος αναφλεκτήρα μόνον.
  2) Έλεγχος του αναφλεκτήρα, της τάσεως της αλυσίδας και ειδικά ο έλεγχος του εξαεριωτήρα.
  3) Έλεγχος της τάσεως της αλυσίδας μόνον.

Ερώτηση: Όταν η αλυσίδα κινήσεως είναι χαλαρή, τότε μπορεί:

 • 1) Να φρενάρει ο εμπρός τροχός.
  2) Να διακοπεί η παροχή ρεύματος στην ανάφλεξη.
  3) Να χαλάσουν τα φρένα.
  4) Να ακινητοποιηθεί ο πίσω τροχός.

Ερώτηση: Γιατί είναι απαραίτητο ο δικυκλιστής να φοράει το προστατευτικό του κράνος:

 • 1) Διότι το απαιτεί ο νόμος.
  2) Διότι υπάρχει κίνδυνος να πληρώσει πρόστιμο.
  3) Διότι σε περίπτωση πτώσεως, οι συνέπειες χωρίς το προστατευτικό κράνος μπορεί να είναι τραγικές.

Ερώτηση: Πώς πρέπει να στηρίζεται ο συνεπιβάτης του δικύκλου:

 • 1) Από τη σχάρα ή το σχετικό εξάρτημα που υπάρχει πίσω του.
  2) Από τον οδηγό σφίγγοντας τα γόνατά του.
  3) Πατά καλά στα υποπόδια και κρατά χαλαρά αλλά σταθερά τον οδηγό από τη μέση ή από τη χειρολαβή του καθίσματος, αν υπάρχει.

Ερώτηση: Ξαφνικά, ενώ οδηγείτε το δίκυκλό σας, συναντάτε στο δρόμο σας μία μεγάλη κηλίδα λαδιού. Τι θα κάνετε:

 • 1) Προσπαθείτε να την αποφύγετε με κάθε τρόπο.
  2) Περνάτε με κλειστό γκάζι και σταθερό τιμόνι σε ευθεία πορεία.
  3) Αναπτύσσετε ταχύτητα και περνάτε γρήγορα την κηλίδα.

Ερώτηση: Πλησιάζετε οδηγώντας το δίκυκλό σας σε διασταύρωση, όπου ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει κόκκινο φως. Στο οδόστρωμα μπροστά υπάρχει σημασμένη διάβαση πεζών. Πού θα σταματήσετε περιμένοντας ο σηματοδότης να δείξει πράσινο φως:

 • 1) Επάνω στη σημασμένη διάβαση των πεζών.
  2) Μόλις περάσετε τη σημασμένη διάβαση των πεζών.
  3) Πριν ακριβώς από τη σημασμένη διάβαση των πεζών.

Ερώτηση: Η αλυσίδα της μοτοσυκλέτας χρειάζεται περιοδική λίπανση:

 • 1) Ναι, γιατί έτσι μειώνονται οι φθορές και η θερμοκρασία τόσο της αλυσίδας όσο και των γραναζιών μεταδόσεως της κινήσεως.
  2) Όχι, γιατί φροντίζει ο κινητήρας για τη λίπανσή της.
  3) Όχι, γιατί έτσι μπορεί να βγει από τα γρανάζια και να ακινητοποιήσει τον πίσω τρόχο.

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι τα φώτα της μοτοσυκλέτας πρέπει να είναι αναμμένα και κατά τη διάρκεια της ημέρας:

 • 1) Ναι, γιατί έτσι γίνεται ευκολότερα αντιληπτή από τους οδηγούς των άλλων οχημάτων.
  2) Όχι, γιατί αδειάζει ο συσσωρευτής.
  3) Όχι, γιατί έτσι μειώνουν την ορατότητα των οδηγών των άλλων οχημάτων.