Ερώτηση: Κάθε πότε πρέπει να ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού του δικύκλου σας:

 • 1) Πριν από κάθε χρήση.
  2) Κάθε 1.000 km.
  3) Κάθε 2.000 km.

Ερώτηση: Πλησιάζετε ένα δρόμο με την επιφάνειά του καλυμμένη από ψιλό χαλίκι. Τι κάνετε:

 • 1) Οδηγείτε κανονικά.
  2) Επιταχύνετε.
  3) Επιβραδύνετε.
  4) Σταματάτε.

Ερώτηση: Ποια έγγραφα οφείλετε να έχετε μαζί σας όταν οδηγείτε τη μοτοσυκλέτα σας:

 • 1) Άδεια ικανότητας οδηγήσεως, άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο, σήμα τελών.
  2) Σήμα τελών, άδεια κυκλοφορίας.
  3) Ασφαλιστήριο, άδεια ικανότητας οδηγήσεως.

Ερώτηση: Ξαφνικά, ενώ οδηγείτε το δίκυκλό σας, συναντάτε στο δρόμο σας μία μεγάλη κηλίδα λαδιού. Τι θα κάνετε:

 • 1) Προσπαθείτε να την αποφύγετε με κάθε τρόπο.
  2) Περνάτε με κλειστό γκάζι και σταθερό τιμόνι σε ευθεία πορεία.
  3) Αναπτύσσετε ταχύτητα και περνάτε γρήγορα την κηλίδα.

Ερώτηση: Σε πολύ ζεστό καιρό η πίσσα στην επιφάνεια του δρόμου μπορεί να μαλακώνει. Ποια τμήματα της μοτοσυκλέτας σας επηρεάζονται περισσότερο:

 • 1) Η ανάρτηση.
  2) Η πρόσφυση των ελαστικών.
  3) Η εξάτμιση.

Ερώτηση: Γιατί ο δικυκλιστής δεν πρέπει να κάνει επιδείξεις στο δρόμο με το δίκυκλο που οδηγεί:

 • 1) Γιατί ενοχλούνται αυτοί που τον βλέπουν.
  2) Γιατί κινδυνεύει να πάρει κλήση από το όργανο της Τροχαίας.
  3) Γιατί οι ενέργειες αυτές έχουν σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας, οι δρόμοι χρησιμοποιούνται από όλους και δεν πρέπει να απειλούμε τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή των άλλων.

Ερώτηση: Το υγρό του συσσωρευτή του δικύκλου σας χρειάζεται έλεγχο και τι είδους:

 • 1) Χρειάζεται έλεγχο για το αν ο συσσωρευτής είναι αρκετά φορτισμένος.
  2) Δεν χρειάζεται έλεγχος.
  3) Ελέγχεται περιοδικά η στάθμη των υγρών του και συμπληρώνεται με αποσταγμένο νερό.

Ερώτηση: Η αλυσίδα που μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στον τροχό της μοτοσυκλέτας, πόση κάθετη ανοχή (να παίζει ελεύθερα πάνω - κάτω) πρέπει να έχει, αν εξεταστεί στη μέση της αποστάσεως κινητήρα - τροχού:

 • 1) 4-5 cm.
  2) 2-3 cm.
  3) Πρέπει να είναι σφιγμένη τελείως.

Ερώτηση: Σε περίπτωση ανάγκης για άμεση ακινητοποίηση της μοτοσυκλέτας σας, πόση πίεση ασκείτε στα φρένα της:

 • 1) Δεν υπάρχει όριο.
  2) Τόση ώστε να ακινητοποιηθεί ο πίσω τροχός.
  3) Τη μεγαλύτερη που δεν μπλοκάρει τους τροχούς.

Ερώτηση: Πρόκειται αμέσως τώρα να στρίψετε δεξιά. Ποια είναι η τελευταία ενέργειά σας πριν στρίψετε:

 • 1) Δείχνετε το σωστό σήμα.
  2) Ρίχνετε ένα γρήγορο βλέμμα πάνω από τον ώμο σας στα δεξιά σας.
  3) Επιλέγετε τη σωστή σχέση ταχυτήτων.
  4) Παίρνετε τη σωστή θέση για τη στροφή.