Ερώτηση: Το σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα) χρησιμοποιείται στα λεωφορεία διότι:

 • 1) Είναι πιο άνετη η οδήγηση του οχήματος.
  2) Το υδραυλικό σύστημα πεδήσεως δεν επαρκεί για την επιβράδυνση του οχήματος.
  3) Η εξωτερική φθορά στο δίκτυο σωληνώσεων και στους λοιπούς μηχανισμούς των αεροφρένων είναι σπάνια.

Ερώτηση: Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγεί όχημα, κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:

 • 1) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη.
  2) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 20 έτη.
  3) Μέχρι και την οριστική στέρηση του δικαιώματος επαναποκτήσεως άδειας οδηγήσεως.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος διαξονικού λεωφορείου για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:

 • 1) 11,5 m.
  2) 13,5 m.
  3) 12,5 m.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
  2) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
  3) Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
  2) Αυτοκινητόδρομος.
  3) Αδιέξοδος.

Ερώτηση: Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:

 • 1) Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.
  2) Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.
  3) Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.

Ερώτηση: Ο σκοπός της αντλίας αντιπηκτικού σε ένα σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα είναι:

 • 1) Να διατηρεί σταθερή την πίεση στο σύστημα.
  2) Να τροφοδοτεί το σύστημα με πεπιεσμένο αέρα για να διατηρούνται σταθερές οι τιμές της ανώτερης και κατώτερης πιέσεως λειτουργίας στα αεροφυλάκια.
  3) Να ψεκάζει με αντιπηκτικό υγρό τον πεπιεσμένο αέρα, για να μην παγώνουν τα διάφορα εξαρτήματα στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:

 • 1) Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.
  2) Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
  3) Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.

Ερώτηση: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:

 • 1) 11.500 kg.
  2) 12.000 kg.
  3) 13.000 kg.

Ερώτηση: Τα χαλασμένα αμορτισέρ προκαλούν:

 • 1) Μικρότερη πλευρική κλίση του οχήματος στις στροφές.
  2) Μη κανονική συμπεριφορά του οχήματος ειδικά στις στροφές.
  3) Μη κανονική λειτουργία του κινητήρα.