Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
  2) Οδός προτεραιότητας.
  3) Τέλος οδού προτεραιότητας.

Ερώτηση: Ο οδηγός λεωφορείου, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά το εν λόγω σύστημα:

 • 1) Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.
  2) Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
  3) Την εγγύηση του συστήματος.

Ερώτηση: Σε τι αποβλέπει η χρήση του μηχανόφρενου (κλαπέτου):

 • 1) Στην οικονομία καυσίμων.
  2) Στο να περιορίζεται η χρήση του ποδόφρενου κατά την κίνηση του οχήματος σε κατωφέρεια.
  3) Στην ανακούφιση του κινητήρα.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τη νομοθεσία το ωφέλιμο φορτίο του λεωφορείου προκύπτει από:

 • 1) Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όταν αφαιρέσομε το απόβαρο.
  2) Το άθροισμα του απόβαρου και του φορτίου.
  3) Το μικτό φορτίο, όταν αφαιρέσομε το φορτίο.

Ερώτηση: Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τροχούς η ίδια επενέργεια πεδήσεως, δημιουργείται κίνδυνος για την κυκλοφορία του οχήματος:

 • 1) Μόνον όταν ο δρόμος έχει στροφές.
  2) Μόνον όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός.
  3) Πάντοτε, γιατί σε περίπτωση πεδήσεως το όχημα παρεκκλίνει της οδού.

Ερώτηση: Αν κάποιος οδηγός, κατά το αλκοτέστ, βρεθεί με περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα πάνω από 0,5 έως και 0,8 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, τι ποινές του επιβάλλονται:

 • 1) Πρόστιμο 100.000 δρχ.
  2) Πρόστιμο 50.000 δρχ.
  3) Πρόστιμο 50.000 δρχ. και αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 1 μήνα.

Ερώτηση: Τι αναρροφά ένας τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας κατά το χρόνο της εισαγωγής:

 • 1) Μείγμα πετρελαίου και αέρα.
  2) Μόνο πετρέλαιο.
  3) Μόνο αέρα.

Ερώτηση: Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως:

 • 1) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.
  2) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
  3) Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.

Ερώτηση: Ο μέγιστος αριθμός (σε ποσοστό) των ορθίων επιβατών έναντι των καθημένων ενός υπεραστικού λεωφορείου ποιος είναι:

 • 1) 25%.
  2) 30%.
  3) 50%.

Ερώτηση: Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:

 • 1) Η βλάβη του θερμοστάτη.
  2) Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
  3) Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.