Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.
  2) Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής.
  3) Κατεύθυνση με μορφή βέλους μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ερώτηση: Σε τι αποβλέπει η χρήση του μηχανόφρενου (κλαπέτου):

 • 1) Στην οικονομία καυσίμων.
  2) Στο να περιορίζεται η χρήση του ποδόφρενου κατά την κίνηση του οχήματος σε κατωφέρεια.
  3) Στην ανακούφιση του κινητήρα.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Διασταύρωση, όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.
  2) Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, επί της οποίας οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
  3) Διασταύρωση με οδό προτεραιότητας.

Ερώτηση: Στην άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου που φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να αναγράφεται η εξής παρατήρηση:

 • 1) Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας.
  2) Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Επιτρέπεται ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 km/h.
  3) Φέρει σύστημα περιορισμού ταχύτητας. Μέγιστη ταχύτητα 100 km/h.

Ερώτηση: Πότε επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία:

 • 1) Όταν αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
  2) Όταν το προβλέπει το εργοστάσιο κατασκευής του λεωφορείου.
  3) Όταν στην οροφή του αμαξώματος και στο διάδρομο υπάρχει ανάλογος αριθμός χειρολαβών για τη στήριξή τους.

Ερώτηση: Ποιος είναι ο προορισμός του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως για διάταξη με τον κινητήρα μπροστά και τους κινητήριους τροχούς πίσω:

 • 1) Να μεταφέρει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.
  2) Να μεταφέρει την κίνηση από το διαφορικό στο κιβώτιο ταχυτήτων.
  3) Να μεταδίδει τη ροπή στρέψεως από το κιβώτιο ταχυτήτων στους κινητήριους τροχούς.

Ερώτηση: Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι:

 • 1) Το μέγιστο βάρος, που αντέχει να μεταφέρει το όχημα.
  2) Το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως μικτό βάρος στην άδεια κυκλοφορίας του.
  3) Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο επιτρέπεται να φορτωθεί το όχημα.

Ερώτηση: Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τροχούς η ίδια επενέργεια πεδήσεως, δημιουργείται κίνδυνος για την κυκλοφορία του οχήματος:

 • 1) Μόνον όταν ο δρόμος έχει στροφές.
  2) Μόνον όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός.
  3) Πάντοτε, γιατί σε περίπτωση πεδήσεως το όχημα παρεκκλίνει της οδού.

Ερώτηση: Οι ζώνες ασφαλείας για τους επιβάτες είναι υποχρεωτικές:

 • 1) Στα λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
  2) Στα τουριστικά λεωφορεία.
  3) Στα σχολικά λεωφορεία.

Ερώτηση: Τα λεωφορεία, που φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας, πρέπει να φέρουν ταχογράφο:

 • 1) Όχι.
  2) Μπορούν να φέρουν προαιρετικά.
  3) Ναι.