Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Ολισθηρό οδόστρωμα.
  2) Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
  3) Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
  2) Οδός προτεραιότητας.
  3) Τέλος οδού προτεραιότητας.

Ερώτηση: Σε ένα πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων:

 • 1) Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα.
  2) Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την πρώτη.
  3) Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την όπισθεν.

Ερώτηση: Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:

 • 1) 16.000 kg.
  2) 19.000 kg.
  3) 20.000 kg.

Ερώτηση: Τα λεωφορεία πρέπει να φέρουν το σύστημα του περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ εφόσον έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά την:

 • 1) 1 Ιανουαρίου 1984.
  2) 1 Ιανουαρίου 1985.
  3) 1 Ιανουαρίου 1988.

Ερώτηση: Αν ο οδηγός εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, και βρεθεί υπό την επήρεια αλκοόλ, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει κάθε ζημιά χωρίς καμιά απαίτηση απ' αυτόν:

 • 1) Όχι. Θα καταβάλει την αποζημίωση σε τρίτους, αλλά στη συνέχεια θα στραφεί εναντίον του.
  2) Ναι. Θα καταβάλει την αποζημίωση χωρίς καμιά επίπτωση σ' αυτόν.

Ερώτηση: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

 • 1) 12.000 kg.
  2) 11.500 kg.
  3) 13.000 kg.

Ερώτηση: Πότε επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία:

 • 1) Όταν αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
  2) Όταν το προβλέπει το εργοστάσιο κατασκευής του λεωφορείου.
  3) Όταν στην οροφή του αμαξώματος και στο διάδρομο υπάρχει ανάλογος αριθμός χειρολαβών για τη στήριξή τους.

Ερώτηση: Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν μπορεί να λειτουργήσει, ποια είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:

 • 1) Έχει κοπεί ο ιμάντας.
  2) Υπάρχει διακοπή ρεύματος μεταξύ συσσωρευτή και εκκινητήρα.
  3) Δεν λειτουργεί καλά ο πολλαπλασιαστής.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
  2) Τέλος αποκλειστικής διελεύσεως λεωφορείων ή τρόλεϊ.
  3) Απαγορεύεται η διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.