Ερώτηση: Το όχημά σας έμεινε από βλάβη σε έναν επαρχιακό δρόμο. Τι πρέπει να προσέξετε κατά τη ρυμούλκηση:

 • 1) Από την επόμενη είσοδο να μπείτε στον αυτοκινητόδρομο, διότι σε αυτόν μπορείτε να οδηγήσετε με σταθερή ταχύτητα.
  2) Κατά τη ρυμούλκηση να θέσετε σε λειτουργία, και στα δύο οχήματα, τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).

Ερώτηση: Αυτή η πινακίδα σημαίνει:


 • 1) Κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών.
  2) Απαγόρευση εισόδου στους πεζούς.
  3) Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως πεζών.

Ερώτηση: Τι επιτρέπεται να κάνετε όταν υπάρχει το σήμα αυτό:


 • 1) Να σταθμεύσετε εφόσον διαθέτετε το προβλεπόμενο αντίτιμο σταθμεύσεως.
  2) Να σταθμεύσετε επί πέντε λεπτά.
  3) Να σταθμεύσετε εφόσον δεν παρακωλύετε την είσοδο ή την έξοδο.

Ερώτηση: Σε περίπτωση ενάρξεως πυρκαγιάς στο όχημά σας:

 • 1) Διακόπτετε τη λειτουργία του κινητήρα, απομακρύνετε όλον τον κόσμο και σβήνετε τη φωτιά με τον πυροσβεστήρα και στην ανάγκη με άμμο ή χώμα.
  2) Ρίχνετε νερό στις φλόγες.

Ερώτηση: Ο άνεμος, σε σχέση με τις ταχύτητες που αναπτύσσονται στον αυτοκινητόδρομο έχει επίδραση στην ασφαλή κίνηση του οχήματός σας:

 • 1) ΝΑΙ
  2) ΟΧΙ

Ερώτηση: Ταξιδεύετε με 120 km/h. Κάθε δευτερόλεπτο, το αυτοκίνητό σας διανύει περίπου απόσταση σε μέτρα ίση με:

 • 1) 24 m.
  2) 30 m.
  3) 36 m.
  4) 60 m

Ερώτηση: Πλησιάζετε μία διασταύρωση και επιθυμείτε να στρίψετε αριστερά (σε αυτή). Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνετε είναι να:

 • 1) Φρενάρετε.
  2) Ελέγξετε με τους καθρέπτες.
  3) Ανάψετε αριστερό φλας.

Ερώτηση: Τι πρέπει να προσέχετε, ώστε να προστατεύετε το περιβάλλον:

 • 1) Να αποφεύγετε να οδηγείτε χωρίς λόγο.
  2) Να οδηγείτε με όσο το δυνατόν περισσότερες στροφές στον κινητήρα.

Ερώτηση: Για ποιο λόγο, όταν αρχίσει να βρέχει, πρέπει η απόσταση ασφαλείας να είναι μεγαλύτερη:

 • 1) Είναι πολύ πιθανόν, από τη βρωμιά του δρόμου, να δημιουργηθεί επάνω στο οδόστρωμα ένα επικίνδυνο στρώμα γλίτσας, το οποίο αυξάνει την απόσταση πεδήσεως.
  2) Η απόσταση πεδήσεως μειώνεται.
  3) Η ορατότητα αυξάνεται.

Ερώτηση: Ποια από τις σημειούμενες πορείες πρέπει να ακολουθήσει ο μοτοσυκλετιστής για να στρίψει αριστερά από δρόμο διπλής κατευθύνσεως:


 • 1) Την πορεία 1.
  2) Την πορεία 2.
  3) Οποιαδήποτε από τις δύο πορείες.

Ερώτηση: Ποιο από τα οχήματα και γιατί πρέπει να περάσει πρώτο τη διασταύρωση:


 • 1) Το όχημα 1, γιατί κινείται παράλληλα προς τις γραμμές του τροχιόδρομου (τραμ).
  2) Το όχημα 2, γιατί έρχεται από τα δεξιά του οχήματος 1.
  3) Το όχημα 1, γιατί το όχημα 2 πρόκειται να στρίψει αριστερά.

Ερώτηση: Αν διαπιστώσετε ότι δεν ανάβει μία λυχνία ενός από τα φώτα του οχήματός σας πρέπει πρώτα να ελέγξετε:

 • 1) Το συσσωρευτή.
  2) Τη λυχνία.
  3) Τη γεννήτρια ή τον εναλλακτήρα.

Ερώτηση: Στο δρόμο που κινείσθε βλέπετε τον εθελοντή σχολικό τροχονόμο να είναι σε αυτήν τη θέση. Τι θα κάνετε:


 • 1) Θα κορνάρετε για να φύγει από το οδόστρωμα και να περάσετε.
  2) Θα σταματήσετε πριν τις γραμμές της διαβάσεως πεζών και θα περιμένετε μέχρι να περάσουν οι μαθητές και ο σχολικός τροχονόμος να δώσει σήμα να περάσετε.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Αεροδρόμιο.
  2) Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως αεροσκαφών.
  3) Περιοχή διελεύσεως αεροσκαφών.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι δεξιά.
  2) Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι αριστερά.
  3) Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.

Ερώτηση: Τι δείχνει το σήμα αυτό:


 • 1) Υποχρεωτική πορεία σε μία σειρά.
  2) Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.
  3) Απαγορεύεται η είσοδος σε περισσότερα από τρία οχήματα.

Ερώτηση: Τα τζάμια του οχήματός σας έχουν πιάσει πάγο. Τι πρέπει να κάνετε πριν ξεκινήσετε:

 • 1) Απομακρύνετε τον πάγο από τον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).
  2) Καθαρίσετε όλα τα τζάμια από τον πάγο.
  3) Για οδήγηση μέσα στην πόλη αρκεί να καθαρισθεί από τον πάγο μόνο το τμήμα του τζαμιού που είναι εμπρός από τη θέση του οδηγού.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Από το σημείο αυτό απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση.
  2) Από το σημείο αυτό παύουν οι απαγορεύσεις της στάσεως και της σταθμεύσεως
  3) Η στάση και η στάθμευση απαγορεύονται στην απέναντι πλευρά της οδού.

Ερώτηση: Σε κατοικημένες περιοχές, κατά τη διάρκεια της νύκτας, ποια φώτα του οχήματός σας, όταν αυτό κινείται, πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναμμένα:

 • 1) Τα φώτα θέσεως (μικρά).
  2) Τα φώτα πορείας (μεγάλα).
  3) Τα φώτα διασταυρώσεως (μεσαία).

Ερώτηση: Περιμένετε να στρίψετε δεξιά σε έναν κάθετο με προτεραιότητα δρόμο και βλέπετε ένα αυτοκίνητο να πλησιάζει γρήγορα από αριστερά βγάζοντας δεξιό φλας. Θα πρέπει να:

 • 1) Ξεκινήσετε τη στροφή.
  2) Περιμένετε αρκετά ώστε να σιγουρευτείτε ότι το όχημα στρίβει δεξιά.
  3) Στρίψετε γρήγορα για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα.

Ερώτηση: Πώς συμπεριφέρεσθε σε κλειστές στροφές:

 • 1) Ελαττώνετε την ταχύτητα προ της στροφής και επιταχύνετε μόνο όταν, μετά τη στροφή, βγείτε πάλι στην ευθεία.
  2) Ελαττώνετε την ταχύτητα μόνο όταν βρίσκεσθε στην κορυφή της καμπύλης.

Ερώτηση: Σε ποια απόσταση πρέπει να τοποθετείτε το προειδοποιητικό τρίγωνο, όταν ένα επιβατηγό εγκαταλείπεται σε ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας:

 • 1) Σε απόσταση 20 m τουλάχιστον.
  2) Σε απόσταση 100 m τουλάχιστον.
  3) Σε απόσταση 50 m τουλάχιστον.

Ερώτηση: Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε όταν θέλετε να περάσετε κάθετα ένα δρόμο που έχει προτεραιότητα:

 • 1) Να μην εμποδίσετε σημαντικά εκείνους που έχουν προτεραιότητα.
  2) Εάν η κυκλοφοριακή κατάσταση το επιτρέπει, να περάσετε γρήγορα το δρόμο της προτεραιότητας.

Ερώτηση: Η κατάσταση της υγείας σας είναι τέτοια που σας υποχρεώνει να παίρνετε φάρμακα που μπορεί να επηρεάζουν την οδήγησή σας. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε:

 • 1) Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.
  2) Την Αστυνομία.
  3) Το γιατρό σας.

Ερώτηση: Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Επικίνδυνη στροφή δεξιά.
  2) Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.
  3) Απαγορεύεται η στροφή δεξιά.

Ερώτηση: Όταν λειτουργούν τα φανάρια υπερισχύουν των πινακίδων:


 • 1) ΝΑΙ
  2) ΟΧΙ

Ερώτηση: Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε:


 • 1) ΝΑΙ
  2) ΟΧΙ

Ερώτηση: Σε ποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις πρέπει να μετριάσετε την ταχύτητα του οχήματός σας:

 • 1) Όταν προσπερνάτε λεωφορείο σταματημένο σε στάση.
  2) Στις απότομες ανηφόρες.
  3) Όταν περνάτε εμπρός από τροχονόμο.

Ερώτηση: Σε πόση απόσταση πριν και μετά από ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση επιτρέπεται να σταθμεύσετε το όχημά σας:

 • 1) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 m.
  2) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 m.
  3) Σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 m αν η διάβαση φυλάσσεται και των 20 m αν δεν φυλάσσεται.

Ερώτηση: Σε μία οδό ταχείας κυκλοφορίας, η ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα για τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες άνω των 125 cc είναι:

 • 1) 120 km/h.
  2) 110 km/h.